خرید کارتریج پرینتر HP M15

خرید کارتریج پرینتر HP M15 : پرینترهای لیزری از کارتریج تونرهای لیزری استفاده می کنند. کارتریجی که دستگاه HP M15 پشتیبانی می کند از نوع HP 44A Black LaserJet Toner Cartridge می باشد. کارتریج HP 44A می تواند تا ۱۲۰۰ برگ برای...
بیشتر بخوانید

خرید کارتریج پرینتر HP M177

خرید کارتریج پرینتر HP M177 : پرینترهای لیزری از کارتریج تونرهای لیزری استفاده می کنند. کارتریجی که دستگاه HP M177 پشتیبانی می کند از نوع HP 130A LaserJet Toner Cartridge می باشد.دستگاه ۱۷۷ اچ پی چهار عدد کارتریج به رنگ های مشکی،...
بیشتر بخوانید

خرید کارتریج پرینتر HP M26

خرید کارتریج پرینتر HP M26 : پرینترهای لیزری از کارتریج تونرهای لیزری استفاده می کنند. کارتریجی که دستگاه HP M26 پشتیبانی می کند از نوع HP 79A Black LaserJet Toner Cartridge می باشد. کارتریج HP 79A می تواند تا ۱۰۰۰ برگ برای...
بیشتر بخوانید

خرید کارتریج پرینتر HP M130

خرید کارتریج پرینتر HP M130 : پرینترهای لیزری از کارتریج تونرهای لیزری استفاده می کنند. کارتریجی که دستگاه HP M130 پشتیبانی می کند از نوع HP 17A Toner Cartridge می باشد. کارتریج HP 17A می تواند تا ۱۶۰۰ برگ برای شما پرینت...
بیشتر بخوانید

خرید کارتریج پرینتر HP M426

خرید کارتریج پرینتر HP M426 : پرینترهای لیزری از کارتریج تونرهای لیزری استفاده می کنند. کارتریجی که دستگاه HP M426 پشتیبانی می کند از نوع HP 26A Black LaserJet Toner Cartridge می باشد. کارتریج HP 26A می تواند تا ۳۱۰۰ برگ برای...
بیشتر بخوانید

خرید کارتریج پرینتر HP M29

خرید کارتریج پرینتر HP M29 : پرینترهای لیزری از کارتریج تونرهای لیزری استفاده می کنند. کارتریجی که دستگاه HP M29 پشتیبانی می کند از نوع HP 48A Black LaserJet Toner Cartridge می باشد. کارتریج HP 48A می تواند تا ۱۰۰۰ برگ برای...
بیشتر بخوانید

خرید کارتریج پرینتر HP M127

خرید کارتریج پرینتر HP M127 : پرینترهای لیزری از کارتریج تونرهای لیزری استفاده می کنند. کارتریجی که دستگاه HP M127fw پشتیبانی می کند از نوع HP 83A Toner Cartridge می باشد. کارتریج HP 83A می تواند تا ۱۵۰۰ برگ برای شما پرینت...
بیشتر بخوانید

خرید کارتریج پرینتر Hp M477

خرید کارتریج پرینتر Hp M477 : پرینترهای لیزری از کارتریج تونرهای لیزری استفاده می کنند. کارتریجی که دستگاه HP M477 پشتیبانی می کند از نوع HP 410A LaserJet Toner Cartridge می باشد.دستگاه ۴۷۷ اچ پی چهار عدد کارتریج به رنگ های مشکی،...
بیشتر بخوانید

کارتریج اصل HP اچ پی

کارتریج اصل HP اچ پی: چاپگرها را بر اساس فناوری چاپ به دو نوع کلی پرینترهای لیزری و پرینترهای جوهرافشان تقسیم می کنند. تکنولوژی چاپ در این دو نوع چاپگر متفاوت است. پرینترهای لیزری از پودر برای چاپ اسناد استفاده...
بیشتر بخوانید

کارتریج پرینتر ۳۰۱۵

کارتریج پرینتر ۳۰۱۵ : پرینترهای لیزری از کارتریج تونرهای لیزری استفاده می کنند. کارتریجی که دستگاه ۳۰۱۵ پشتیبانی می کند از نوع HP 55A Laserjet Toner Cartridge است . کارتریج HP 55َ می تواند تا ۶۰۰۰ برگ برای شما پرینت...
بیشتر بخوانید